Giftcard als eindejaarsgeschenk nadelig voor BTW-plichtige werkgevers

Veel werkgevers bieden hun medewerkers een giftcard als eindejaarsgeschenk aan, waarmee de Giftcard_eindejaarsgeschenkwerknemer zelf een cadeau kan uitzoeken of een pakket kan samenstellen. Vaak zijn deze cadeaukaarten zijn vrijgesteld van BTW. ‘Dat lijkt mooi, maar er kleeft voor werkgevers ook een groot nadeel aan’, zegt de voorzitter van het Platform Promotional Products | PPP. ‘BTW-plichtige organisaties en bedrijven betalen dan weliswaar geen BTW, maar kunnen dit ook niet verrekenen. Bij inlevering van de cadeaukaart in de winkel wordt de BTW wel met de fiscus verrekend. De waarde die op giftcards staat is altijd inclusief BTW. Terwijl bij de levering van kerstpakketten en artikelen uit keuzeconcepten wel gewoon BTW geheven en verrekend wordt. Zo mag een werkgever bij bestelling van bijvoorbeeld een aantal wijnkoelers voor een bedrag van € 1.000,00, een bedrag van € 173,50 aan BTW terugvorderen. Bij giftcards van dezelfde orderwaarde mag dat niet. Het komt er op neer dat in deze constructie de BTW-plichtige werkgevers worden overgeslagen en een netto kostennadeel van niet terugvorderbare BTW van minimaal 6%, maar meestal 21% ondervinden. Dat kan behoorlijk aantikken.’

“Het is goed om dit onder de aandacht te brengen, want ik vraag me af of dit wel breed genoeg bekend is. De praktijk leert ook dat een behoorlijk percentage van verstrekte giftcards niet wordt ingeleverd, omdat de geldigheidsduur verstrijkt of de cadeaukaart kwijtraakt. Dat kan nooit de bedoeling van een eindejaarsgeschenk zijn. Vaak ook moet het hele bedrag in één keer worden besteed. Ook dat zijn feiten, waar bij het aanbieden van dergelijke presentjes rekening gehouden zou moeten worden. In die zin is de attentie waarde van kerstpakket hoger en persoonlijker. Bovendien zitten daar bovengenoemde nadelen niet aan.” Aldus de voorzitten van de PPP.

 

Bron: Platform Promotional Products, Branchevereniging promotionele producten.

Menu